Producció i elaboració pròpia d'embotits

CARNISSERIA PAIRO

Descripció:
Producció i elaboració pròpia d'embotits